قرارگاه فرهنگی یک بچه ارزشی

قرارگاه فرهنگی یک بچه ارزشی

اللهم اجعل محیای محیا محمد(ص) و آل محمد و مماتی ممات محمد(ص) و آل محمد

پیام های کوتاه
آخرین مطالب
پیوندها
پیوندهای روزانه

۵ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۳ ثبت شده است

۱۲
ارديبهشت

بین توضیحات مسوولین شرکت مپنا آقا لبخند زدند و رو به جایی دورتر دست تکان دادند. آنها که اطراف ایشان بودند هم حواسشان جمع شد به دست تکان دادن و لبخند آقا. خودم را جابجا کردم ببینم موضوع چیست. دیدم کارگری که پشت دستگاه بزرگ تراش ایستاده، دست روی سینه گذاشته به احترام رهبرش. آقا بین توضیحات فنی و صنعتی حواسش پیش کارگر ساده شرکت رفت که دست تکان داد.

 

  • رضا غفاریان
۱۱
ارديبهشت

  • رضا غفاریان
۱۰
ارديبهشت

لیله الرغائب شب آرزوها

آرزوی تو چیست؟آرزوهای بسیار دارم نمیدانم از کدامش شروع کنم

قبولی در امتحانات ، و عاقبت به خیری در اتفاقات

تمامی اینها هست ولی آرزویی دارم که چند وقتیست تمام وجودم را فرا گرفته آرزویی که حتی تمام دنیایم را تغییر میدهد.

فردا شایدتوان نماز خواندن شب لیله الرغائب نداشته باشم ولی آرزویم را با تمام توان از تو میخواهم خدا

اگر به مصلحتم نیست خودت آگاهم کن و اگر هست خودت برایم درست و هموار گردان

ایاک نعبد و ایاک نستعین

  • رضا غفاریان
۰۷
ارديبهشت

ﻧﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﭘﺮﺩﻩ ﯼ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﻮﺩ ...
ﺍﮐﺮﺍﻥ ﻓﯿﻠﻢ ،
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﻘﻒ ﯾﮏ ﺍﺗﺎﻕ ﺷﺮﻭﻉ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻮﺩ
2
ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺳﻘﻒ ﺍﺗﺎﻕ !
ﺳﻪ، ﭼﻬﺎﺭ ﻭ ... ﻫﺸﺖ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺍﻭﻝ ﻓﯿﻠﻢﺳﻘﻒ ﺍﺗﺎﻕ !!
ﺻﺪﺍﯼ ﻫﻤﻪ ﺩﺭ ﺁﻣﺪ، ﺣﺘﯽ ﺑﻌﻀﯽ ﺣﺎﺿﺮﺍﻥ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺭﺍ ﺗﺮﮎ ﮐﺮﺩﻧﺪ ...
ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺁﻣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻭ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯ ﻗﻄﻊ ﻧﺨﺎﻉ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻩ ﺭﻭﯼ ﺗﺨﺖ ﺭﺳﯿﺪ ..
ﺯﯾﺮﻧﻮﯾﺲ،،، ﺍﯾﻦﺗﻨﻬﺎ 8 ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﯾﻦ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯ ﺑﻮﺩ

ﻭ ﺷﻤﺎ ﻃﺎﻗﺖﻧﺪﺍﺷﺘﯿﺪ


  • رضا غفاریان
۰۷
ارديبهشت

...

سه نقطه را گذاشته اند برای همین وقت ها!

وقت های که پر از حرفی ولی حرفی برای گفتن نداری!

...

این پست را نخوانده در نظر بگیر!

حرفی برای گفتن نــیست!

یا سه نقطه یا سکوت!

قصه عوض شد.

امضا

  • رضا غفاریان